Kantine protocol

 • Iedereen moet 1,5 meter afstand tot elkaar houden, zowel binnen als buiten. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen tussen 12 en 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel met volwassenen. 
 • Leden en bezoekers die zich niet houden aan deze regel kan de toegang tot het terras en kantine ontzegd worden. 
 • Schade, waaronder boetes, die Falcons lijdt door toedoen van leden of bezoekers wordt op de betreffende persoon verhaald.
 • In de kantine mag alleen drinken en eten besteld worden, hiervoor mogen er maximaal twee leden of bezoekers tegelijkertijd in de kantine aanwezig zijn. Verder mag er buiten de kantine vrijwilligers niemand in de kantine zijn. 
 • In de kantine en bij toiletbezoek is een duidelijke looproute aangebracht. Iedereen die in de kantine iets wil bestellen komt door de achterdeur naar binnen (de deur die naar het terras leidt) en verlaat de kantine door de dubbele deur. Iedereen die naar het toilet gaat, komt via de voordeur binnen en gaat door de dubbele deur in de kantine naar buiten. 
 • Iedereen op het terras moet op een stoel zitten. Personen van hetzelfde gezin mogen binnen 1,5 meter van elkaar zitten. De overheid gedoogt dat maximaal twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Iedereen mag leden of bezoekers er op wijzen als de regels niet worden nageleefd.
 • Er kan alleen contactloos gepind worden.
 • Tafels, stoelen, bar en pinterminal worden regelmatig gereinigd.
 • De kantine vrijwilligers wassen elk half uur de handen. 
 • Leden en bezoekers die verkouden zijn of griepverschijnselen hebben, blijven thuis en komen niet naar de kantine. Falcons kan leden en bezoekers weigeren bij een vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten. 
 • De aanwijzingen van de kantine vrijwilligers moeten altijd opgevolgd worden. 
 • Na een toiletbezoek moeten de handen grondig gewassen worden. Tevens dienen de bril, deurklink en kraan met het aanwezige desinfectiemiddel schoongemaakt worden.