Bestuur en commissies

Bestuur

Voorzitter Kasper Schnabel voorzitter@falcons.nl
Secretaris Jasper Zwiers secretaris@falcons.nl
Penningmeester Steffie Velthuis penningmeester@falcons.nl
Algemeen lid Timothy Mann

 

Algemeen lid Manuel Dame  

Commissies

Evenementencommissie Femke Schnabel evenementen@falcons.nl
Honkbalzaken vacant  
Kantinecommissie Marion Crama kantine@falcons.nl
Ledenadministratie Steffie Velthuis leden@falcons.nl
PR-commissie vacant  
Scheidsrechterscommissie vacant  
Sponsorcommissie vacant sponsor@falcons.nl
Terreincommissie Frank Dickmann terreincommissie@falcons.nl
Toernooicommissie Marion Crama toernooicommissie@falcons.nl
Vertrouwenscontactpersoon Jonne Kortmann vertrouwenscontactpersoon@falcons.nl
Websitebeheer Dick Rensema webmaster@falcons.nl
Wedstrijdsecratariaat Carolien Dame wedstrijdsecretariaat@falcons.nl